Medisch Labo Bruyland toont de weg tegen klimaatopwarming

KAREL CAMBIEN -17 JUNI 2019 
Artikel overgenomen van madeinwest-vlaanderen
KORTRIJK –...

17/06/2019

KAREL CAMBIEN -17 JUNI 2019 

Artikel overgenomen van madeinwest-vlaanderen

KORTRIJK – Bedrijven kunnen ook zelf iets doen aan de klimaatdoelstellingen en hoeven dus niet noodzakelijk te wachten op het beleid. Dat wordt nog eens bewezen door Medisch Labo Bruyland. In de strijd tegen de klimaatopwarming worden een reeks stichtende maatregelen genomen in samenwerking met het onafhankelijke klimaatadviesbureau CO2logic van Knokkenaar Antoine Geerinckx. Er wordt onder meer een bos van 12 hectare aangeplant. Daarmee stelt het familiebedrijf een voorbeeld dat navolging verdient. 

 

CO2logic bracht eerst de klimaatimpact van de activiteiten bij Labo Bruyland in kaart. Met deze nulmeting wil Medisch Labo Bruyland de zwaartepunten van zijn impact detecteren en waar mogelijk inzetten op verdere reductiemaatregelen. Het medisch labo nam de voorbije jaren reeds verschillende doortastende maatregelen om zijn energieverbruik en klimaatimpact te verlagen. “In mei 2018 zijn we verhuisd naar een veel beter geïsoleerd gebouw, waar we onder meer via een systeem van warmtepompen nu niet meer hoeven te verwarmen via stookolie, een erg CO2-intensieve energiebron”, zegt Sven Bruyland. “Dit nieuw gebouw voldoet ruim aan de huidige BEN-eisen (energie neutraal). Er wordt weinig energie verbruikt voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. Aangezien we dus al sterk ingezet hadden op energiemaatregelen in het nieuw gebouw, was het voor ons dan ook geen verrassing dat de bedrijfswagens verantwoordelijk waren voor het grootste deel van onze eigen uitstoot (55%). Omdat we medische stalen bij de artsen dienen op te halen, is het onvermijdelijk dat er elke dag veel kilometers worden afgelegd. De overstap naar elektrische wagens is voorlopig nog geen optie vanwege het te beperkt bereik en de hoge investering.”

Medisch labo Bruyland besloot het daar niet bij te laten en zijn verantwoordelijkheid op te nemen. De volledige CO2-uitstoot van de bedrijfswagens wordt gecompenseerd via een compensatieproject in Ghana. Dit project zorgt voor een CO2-reductie die equivalent is aan de uitstoot van de wagens, zo is de netto-uitstoot nul. Bovendien zorgt het project voor extra voordelen zoals verminderde gezondheidsproblemen en lokale tewerkstelling in Ghana.

 

Nieuw bos

Ook dichter bij huis wil Medisch Labo Bruyland maatregelen met positieve impact nemen: Via de aanplanting van bos in Frankrijk wordt er maximaal ingezet om CO2 uit de lucht te capteren. Medisch Labo Bruyland engageert zich om te starten met een aanplanting van 4 hectare in 2020 en jaarlijks 2,5 hectare uit te breiden. Wetende dat een gemiddeld bos ongeveer 5 à 6 ton CO2 opneemt per ha, kan  op termijn jaarlijks maximum 72  ton CO2 gecapteerd worden. Bovendien zal Medisch labo Bruyland vanaf 2021 100% groene stroom aankopen, wat voor een verdere 31% reductie van hun eigen uitstoot zal zorgen.

In de komende jaren wil Medisch Labo Bruyland ook verder inzetten op andere reductiemaatregelen zoals bijvoorbeeld optimalisatie van de ophaalrondes, woonwerk-verkeer per fiets blijven promoten, beter afvalbeheer, enzovoort. Door al deze maatregelen te combineren wil Medisch Labo Bruyland zo tegen 2024 de C02 uitstoot significant verlagen en/of compenseren.